If this message is not displayed properly, click here please.

Zapomnite si datum!
7. in 8. november 2018

Konferenca
Dovolite podnebnim vizijam, da postanejo resničnost

Ustanovitev
«Alpskega partnerstva za lokalne podnebne ukrepe»


Landhaus 1, «Großer Saal», 6020 Innsbruck / Austria
Omrežje občin «Povezanost v Alpah», Alpsko mesto leta in CIPRA International vas vabijo na skupno konferenco. Gre za enkratno priložnost sodelovanja v podnebnih ukrepih med deležniki na lokalni ravni iz območja celotnih Alp.
Vizija je zmanjšati toplogredne pline in se spopasti s spreminjanjem podnebja na globalni ravni. S tem ko vizija postane resničnost, vpliva še na lokalno raven.

Prisostvujte konferenci s svojimi idejami za okrepitev in pospešitev skupnih podnebnih ukrepov v Alpah!

Med konferenco bo ustanovljeno «Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe». Platforma bo spodbujala podnebne ukrepe na lokalni ravni in oblikovanje orodij za njihovo izvajanje kot tudi partnerstva ter izmenjavo izkušenj med različnimi deležniki v Alpah.

Prvi dan konference se bo osredotočil na politično in strateško razsežnost, drugi dan pa bo ponudil mreženje, izmenjavo in razvoj lokalnega delovanja.

EUKI se zavzema za Evropsko podnebno inciativo (European Climate Initiative) in predstavlja program, ki ga financira Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU). > www.euki.de

Podrobnosti sledijo kmalu!


Kontakt: Stefanie Bauer / stefanie.bauer@alpenallianz.org / Tel. +49 8642 6531

If you don't want to receive any more messages from CIPRA, you can unsubscribe here.